Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Zawodowego w Głogowie

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów, tel. 76 833 32 93

https://www.pcpppidn.eu/

 

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”

ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, tel. 76 727 60 70, 76 832 18 04

https://szansa.glogow.pl/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów, tel. 76 831 30 28, 76 834 10 03 (sekretariat), 76 834 10 06 (Poradnictwo Rodzinne)

http://www.pcpr.glogow.pl/www2014/

 

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów, tel. 76 853 38 31 oraz 76 853 38 32

http://www.mcwr.glogow.pl/

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla, tel. 076  831 88 52

http://gopskotla.pl/

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień

ul. Kościuszki 15 a, Segment D, I p., tel. 76 831 32 41

https://www.szpital.glogow.pl/lecznictwo-psychiatryczne-i-uzaleznien/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy/

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju

ul. Wojska Polskiego 9, 67-200 Głogów, tel. 733 221 940

https://fundacjacentrumterapii.pl/poradnia-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-glogowie/

Pomocy udzielają także:

 

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

ul. Obrońców Pokoju 17, tel. 727 72 00

 

Policyjny Telefon Zaufania

tel.0-800-120-226
(linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8.00 – 22.00)

 

Sąd Rejonowy w Głogowie

ul. Kutrzeby 2, tel. 76 833 44 17

http://www.glogow.sr.gov.pl/

 

Prokuratura Rejonowa w Głogowie

ul. Sienkiewicza 1, tel. 76 727 15 02

http://www.legnica.po.gov.pl/struktura/prokuratura-rejonowa-w-glogowie

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

ul. Kościuszki 15, tel. 76 837 32 11

a także lekarze rodzinni, pediatrzy w przychodniach

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” tel. 22 668-70-00

http://www.niebieskalinia.pl

http://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy

 

Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 – 18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 16.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków